Hoe inschrijven?

Wat moet ik meebrengen naar de inschrijving?

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school, dan moet u de SIS-kaart of een ander officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Was uw kind al eerder in een school ingeschreven, dan moet u dit zeker vermelden aan de nieuwe school. Toch kunnen scholen kinderen inschrijven waarvoor geen officieel document kan worden voorgelegd, bijvoorbeeld omwille van een illegaal verblijf in het land. Elk kind heeft immers recht op onderwijs.