GO! Scholengroep 26

Wat moet ik meebrengen naar de inschrijving?

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school, dan moet u de SIS-kaart of een ander officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Was uw kind al eerder in een school ingeschreven, dan moet u dit zeker vermelden aan de nieuwe school. Toch kunnen scholen kinderen inschrijven waarvoor geen officieel document kan worden voorgelegd, bijvoorbeeld omwille van een illegaal verblijf in het land. Elk kind heeft immers recht op onderwijs.

Wanneer kan ik mijn kind komen inschrijven?

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is mag het naar de kleuterschool. Niet op zomaar een dag. 
Er zijn 7 instapmomenten:

  • de 1ste schooldag na de zomervakantie
  • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • de 1ste schooldag van februari
  • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • de 1ste schooldag na de paasvakantie
  • de 1ste schooldag na de hemelvaartsdag

Is je kleuter al 3 jaar of ouder en hij gaat nog niet naar school? Hij mag op eender welke dag voor het eerst naar school. Deze instapdata gelden niet voor het buitengewoon onderwijs.