Ouderparticipatie

Ouders participeren op alle denkbare niveaus: klussen, meewerken in de leef- en werkgroepen, beleid, dagdagelijkse activiteiten en nog zoveel meer.

Ouders nemen deel aan het hele schoolgebeuren en mogen zich thuis voelen op Methodeschool Bloei!. Die betrokkenheid is een typische, onmisbare troef van het methodeonderwijs: de leerlingen zien hun realiteit hierdoor niet opgedeeld in een thuis- en een schoolomgeving, maar als één geborgen wereld.

Ouders kunnen deelnemen aan het kringgesprek, helpen bij tuinwerkdagen, voorlezen in de klas, een uitstap meemaken, enz.

De methodeschool spreekt ook graag de kennis en deskundigheid van de ouders aan. Bij het uitbouwen van de projecten is de inbreng van professionele ervaringen vaak heel nuttig. Het aanbod van interessante bezoeken, ideeën of actieve medewerking kan de ervaringen van de leerlingen enkel ten goede komen.

ourderparticipatie
ouder part