Projectwerking

Elke leefgroep werkt rond zelfgekozen projecten die nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Doordat ze de projecten zelf kiezen, is de betrokkenheid en de medewerking veel groter. De uiteindelijke keuze moet natuurlijk passen binnen de eindtermen en de leerplannen. De leerlingen bepalen zelf gedeeltelijk de lessen, maken zelf de reservatie voor hun uitstappen en berekenen de kostprijs. Kortom, ze leren zelfstandig zijn!


Omdat de kinderen zich beter zouden kunnen inleven in elk aspect van het project wordt er veel met rollenspel, computer en externe personen gewerkt.


Een project wordt steeds opgebouwd rond de drie vragen:
Wat wil ik weten? (kennen)
Wat wil ik doen? (kunnen)
Hoe wil ik zijn? (zijn, attitude)

project1.jpg