Geluksrapport

Twee maal per jaar krijgen de leerlingen hun geluksrapport mee naar huis. Door te verwijzen naar de kenmerken van de geluksvogels noteren de leerkrachten hun observaties over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in een geluksrapport.

De geluksvogels

Gezien onze school het welbevinden van onze leerlingen centraal plaatst werd er gekozen om met het boek ‘Geluk’ van Leo Bormans in de klaswerking te integreren.

Deze dieren stellen aan de hand van een kort verhaal een probleem voor. De leerlingen denken actief na hoe het probleem op een constructieve en gezonde manier kan aangepakt worden. Zo zien ze in dat er heel wat verschillende karakters en situaties bestaan. Ze steken de kopjes bijeen en merken dat ze samen héél wat problemen kunnen oplossen als ze dat zelf willen.

Aan de hand van de avonturen van de geluksvogels leren ze over de ’10 pijlers van het geluk’. Een stevige leerbasis om de kansen in het leven met beide handen te grijpen!

ALBA

OPENHEID - ZINGEVING

Mensen met een open houding en oog voor het grotere geheel
zijn gelukkiger.
Geluksvogel Alba

BRANTA

KRACHT

Moedige en veerkrachtige mensen
zijn gelukkiger.
Geluksvogel Branta

DIPPER

MEZELF ZIJN

Mensen die blij zijn met wie ze zijn,
zijn gelukkiger.

Geluksvogel Dipper

HOKKO

GEVEN

Mensen die iets voor anderen doen,
zijn gelukkiger.

Geluksvogel Hokko

KAGOE

OPMERKEN, WAARDEREN

Mensen die hun omgeving goed observeren en waarderen,
zijn gelukkiger.
Geluksvogel Kagoe

KAKETOE

RELATIES

Mensen die een goede band hebben met anderen,
zijn gelukkiger.

Geluksvogel Kaketoe

KEA

UITPROBEREN

Mensen die nieuwsgierig zijn, graag leren en nieuwe dingen uitproberen, zijn gelukkiger.

Geluksvogel Kea

 

MINGO

EMOTIES

Mensen die hun gevoelens kunnen uiten en een positieve houding aannemen, zijn gelukkiger.
Geluksvogel Mingo

NANDOE

LICHAAM GEZOND

Gezonde mensen zijn gelukkiger en omgekeerd.
Geluksvogel Nandoe

SPORO

DOELEN

Gelukkige mensen durven te dromen en maken stap voor stap hun dromen waar.
Geluksvogel Sporo