Doorlichtingsverslag

In januari 2013 kregen we doorlichting op onze school. Gedurende een week in januari werd de volledige werking van de school bekeken, met de nadruk op Nederlands, Wereldoriëntatie en muzische vorming. We ontvingen van de inspecteurs een heel lovend verslag, met daaruit volgend citaat.

Kortom, deze school levert heel degelijk onderwijs aan haar kinderen. Leerlingen krijgen alle kansen om te ontwikkelen. Het team maakt haar onderwijsvisie ten volle waar. De inspectie heeft er alle vertrouwen in dat dit team het onderwijs in de school verder zal blijven ontwikkelen en het sterke niveau ervan zal willen aanhouden. Het inspectieteam geeft bijgevolg graag een gunstig advies.

Wie het volledige verslag wil nalezen kan dit hieronder of op www.doorlichtingsverslagen.be