Primula's

FRANS

elke1.jpgVanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen ook Franse les. Dat doen we met de nieuwe methode Beaufort! Er worden per week drie lesuren Frans voorzien. Daarin komt vooral het uitbreiden van de woordenschat en het spreken aan bod. De kinderen durven zich uiten in het Frans. Na elk contact volgt er een overhoring. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar staat nu ook een half uurtje Engelse les op het programma. Zo raken ze vertrouwd met deze nieuwe taal.

 

VRIJE TEKSTEN

elke2.jpgIn leefgroep 3 nemen we ook afstand van het alomgekende schrijven van opstelletjes. Wij proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de interesse en de leefwereld van het kind. Daarom werd gekozen voor het maken van vrije teksten. Het hoofddoel is dat kinderen opnieuw gaan genieten van het schrijven. De kinderen schrijven over wat hen op dat moment het meest bezighoudt, op een manier die ze zelf kiezen. Die tekst vullen ze dan creatief aan, zodat die voor andere kinderen ook aangenaam is om te lezen. Op die manier wordt het schrijven weer leuk en worden de teksten van de klasgenootjes met veel interesse gelezen. Twee vliegen in één klap dus.

DE BOEKENRONDE
elke3.jpg

Elke week hebben wij in onze leefgroep een boekenronde. Hierin praten de kinderen met elkaar over een boek dat ze gelezen hebben. Zo stappen we af van de klassieke boekbesprekingen, maar lezen de kinderen wat hen echt interesseert en kunnen ze hun klasgenoten stimuleren om een bepaald boek ook eens te lezen. Op deze manier wordt het lezen van een boek minder gezien als een verplichting, maar eerder als een middel om hun eigen interesses uit te breiden. Het kan natuurlijk ook dat een boek eens wat tegenviel. Ook dan kunnen ze hun klasgenoten een reden geven waarom zij het boek niet zo leuk vonden. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen bezig zijn met boeken die in hun leefwereld passen en dat ze bewust gaan kiezen bij het bibliotheekbezoek en ook die tijd dus optimaal benutten.