Madeliefjes

DE KRING

In elke leefgroep gaat de dag van start met een gezamenlijke kring. Dit is een moment waarop de leerlingen om de beurt kunnen vertellen over hun ervaringen thuis, op school of elders. Uiteraard zijn er voor deze kring afspraken voorzien. Op deze manier werken we aan een gepaste manier van spreken en een optimale, actieve, oprechte luisterhouding. 

Op maandagmorgen is het vooral de bedoeling dat de leerlingen hun persoonlijke ervaringen kwijt kunnen. Op andere dagen komen er diverse educatieve thema’s aan bod. Soms wordt hier de link gemaakt met het lopende project maar de kring kan ook een ander educatief onderliggend doel beogen. Enkele voorbeelden: een kalenderkring, een voorleeskring, een klokkenkring, een sprookjeskring, een telefoneerkring, een dromenkring, een filosofeerkring… 

De vrijdag houden wij vrij voor actualiteit en een overzicht van het weer. Zo zijn onze kinderen ook op de hoogte van wat er zich momenteel in de wereld afspeelt.

CONTRACTWERK

Bij de madeliefjes werken we met contractwerken en verschillende handboeken. Het weekoverzicht van de leerstof worden aangepast naar het leertempo van de leerling. Niet alle kinderen maken dus dezelfde of evenveel taken. De leerlingen leren dus ook zelf hun taken inplannen en krijgen zo verantwoordelijkheid over hun persoonlijk werk. De leerkracht begeleidt de leerlingen op een gevarieerde manier. Dit kan klassikaal, in groepjes, in duo’s of individueel. Soms wordt er ook klas overschrijdend gewerkt.

GELUKSVOGELS

Gezien onze school het welbevinden van onze leerlingen centraal plaatst werd er gekozen om met het boek ‘Geluk’ van Leo Bormans in de klaswerking te integreren. Deze dieren stellen aan de hand van een kort verhaal een probleem voor. 

De leerlingen denken actief na hoe het probleem op een constructieve en gezonde manier kan aangepakt worden. Zo zien ze in dat er heel wat verschillende karakters en situaties bestaan. Ze steken de kopjes bijeen en merken dat ze samen héél wat problemen 
kunnen oplossen als ze dat zelf willen. Aan de hand van  de avonturen van de geluksvogels leren ze over de ’10 pijlers van het geluk’. Een stevige leerbasis om de kansen in het leven met beide handen te grijpen!

Dit zijn de geluksvogels!