Anemoontjes

De anemonen zijn de oudste kleuters (tweede en derde kleuterklas). 
Tijdens de voormiddag krijgen deze kleuters activiteiten op eigen maat in hun eigen kring en/of klasdeel.

KRINGEN

VERTELKRING
De kleuters kunnen hun avonturen aan elkaar vertellen, eventueel met een zelf meegebracht voorwerp. 


KLETSPOTKRING 
Hier wordt een vraag gesteld uit de kletspot. Bijvoorbeeld: “waarom maken grote mensen soms ruzie?” Daar wordt dan over gepraat en alles wordt in het kringboek genoteerd.


KABENGELTJESKRING 
Het kabengeltje brengt ons een boodschap, waarrond wij samen filosoferen. Bijvoorbeeld: “wees een goeie vriend!”


BOEKENKRING 
Boekenkring: een kleuter brengt zijn/haar lievelingsboek mee en dat boek wordt voorgelezen.


IN DE KIJKERKRING
Eén bepaalde kleuter staat in de kijker en mag een spreekbeurtje over zichzelf geven aan de hand van meegebrachte spullen. Elke week is er een andere kleuter aan de beurt.

COCOONING TIME

Na het kringmoment 's morgens gaat elke kleuter met een bepaald 'werkje' aan de slag (dit kiezen ze zelf). Gedurende 10 min blijven alle kleuters aan hun tafel zitten en speelt er rustige mantra muziek op de achtergrond. We sluiten ons eventjes af van de buitenwereld en genieten van de stilte! 

PERSOONLIJK CONTRACTWERK

Elke kleuter krijgt een contractkaart volledig aangepast aan zijn/haar niveau. Het is de bedoeling dat de kleuters hun activiteiten leren plannen gedurende het lopend project. Dit is een voorloper van het eigenlijke plannen en hoekenwerk van onze lagere afdeling. Sommige talenten komen hierbij aan bod (rekenknap, beeldknap, samenknap, beweegknap en taalknap).

Toonmoment
Juffen in actie!
Genieten