Kleuteronderwijs

Romanie, Janne en Cleo
Maak kennis met de kleuterbegeleiders Romanie, Cleo en Janne :-)

LEREN IS ERVAREN, ERVAREN IS LEREN

Samen begeleiden ze de kleuters in een liefdevolle sfeer, op weg naar zelfvertrouwen en met oog voor de totaalontwikkeling. De kleuters werken dikwijls in gemengde leeftijdsgroepen. Binnen deze gemengde leeftijden worden er dan kleine groepjes gevormd op maat. Zo creëer je meer interactie om de taalontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid extra te stimuleren.

ZELFSTANDIG WERKEN

We werken projectmatig en vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen. Door onder andere samen te brainstormen, kringgesprekken te voeren,… krijgen de kinderen de kans om projecten en activiteiten mee te kiezen. 

Ook de ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het klasgebeuren.

Aan de hand van een gedifferentieerd aanbod, leren de kleuters begeleid zelfstandig werken, met de leerkracht in de rol van coach. 

Ieder kind kan op eigen tempo zijn talenten ontplooien, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Het is tevens heel belangrijk om telkens opnieuw met de kinderen te reflecteren, het proces is hierbij minstens even belangrijk als het product.

SAMEN STERKER

Klasdoorbrekend werken is een verrijking. Het versterkt het leren van elkaar en biedt hen extra uitdagingen.

In de voormiddag wordt er in 2 groepen gewerkt, de boterbloemen (peuter en eerste kleuter) en de anemonen (tweede en derde kleuter). Elk met zijn eigen vaste begeleider. Heel dikwijls werken alle kleuters (boterbloemen en anemonen) samen met 2 begeleiders in onze kleuterklas. Dan worden er keuzeactiviteiten aangeboden. De kleuters kiezen zelf waaraan ze deelnemen ongeacht de leeftijd. Zo leren de kleuters enorm veel van en aan elkaar. Er zijn natuurlijk ook nog speelhoeken open.
In de namiddag bieden alle begeleiders verschillende activiteiten aan waaraan de kleuters kunnen deelnemen: bijvoorbeeld; schrijfdans, poppenspel, knutselen, toneel, …

Klik bovenaan deze pagina verder op boterbloemen en anemoontjes om meer te weten over de werking in deze groepen.